Souhlas se zpracováním osobních údajů

Bezpečnost a ochrana osobních údajů
Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů.
Společnost MAMUT-THERM s.r.o., provozovatel internetových stránek www.mamutsro.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., a v souladu s Obchodními podmínkami společnosti MAMUT-THERM s.r.o.

Jaké údaje shromažďujeme.
Pro zasílání obchodních sdělení od Vás potřebujeme znát jméno a příjmení, název firmy, telefonní a e-mailový kontakt.    

Práva subjektu údajů
Kupující má právo na přístup k osobním údajům, má právo na jejich opravu, doplnění, má právo na jejich blokaci nebo výmaz, může žádat společnost MAMUT-THERM s.r.o. o vysvětlení a odstranění závadného stavu, a to vše bezplatně na e-mailové adrese oou@mamutsro.cz. O následném postupu budete informováni e-mailovou odpovědí na Vámi zaslanou adresu. Vaše osobní údaje jsou ukládány v zabezpečené databázi. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem. Nekorektní osobní údaje budou opraveny, případně uživatel s nekorektními údaji bude z databáze vymazán.

K čemu údaje slouží.
Pro zasílání novinek a obchodních sdělení potřebujeme znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Přihlášením k odběru obchodních sdělení, tedy zadáním jména a příjmení, firmy, telefonu a  e-mailové adresy dáváte souhlas s tím, že správce osobních údajů může Vaše osobní údaje zpracovávat a předat třetím subjektům za účelem rozesílání obchodních sdělení. Těmito subjekty jsou výhradně poskytovatelé služeb rozesílky obchodních sdělení.
Údaje, které získáváme s Vaším souhlasem, slouží pro posouzení Vaší důvěryhodnosti a zjištění relevantnosti druhu zasílaných obchodních sdělení. Na základě tohoto Vám pak můžeme nabídnout další speciální služby, které jsou určeny pouze vybraným zákazníkům.
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 2 let od posledního kontaktu.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?
Po zalogování do stránek www.mamutsro.cz  můžete tyto údaje editovat. V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na oou@mamutsro.cz se žádostí o vymazání osobních údajů.